H. David Politzer, Hugh David Politzer, f. 31.8.1949, amerikansk fysiker, professor ved California Institute of Technology (Caltech) siden 1975. David Politzer opdagede som ung ph.d.-studerende ved Harvard University egenhændigt fænomenet asymptotisk frihed i ikke-abelske gaugeteorier, et fænomen der samtidig blev opdaget af to fysikere ved Princeton University, David Gross og Frank Wilczek; dette indbragte dem alle tre nobelprisen i fysik i 2004. Politzer har også leveret væsentlige bidrag til teorien for stærke vekselvirkninger, kvantekromodynamik, og fænomenologien heromkring.