H.V. Clausen, Hans Victor Clausen, 1861-1937, dansk historiker. Clausen underviste 1887-1926 ved Frederiksberg Gymnasium, var samtidig stærkt topografisk interesseret og udgav en række egnsskildringer. Han gennemvandrede Sønderjylland og indsamlede et mægtigt materiale om sprog- og ejendomsforhold. Tyske opkøb af danske gårde i slutningen af 1890'erne fik ham i 1898 til at foreslå oprettelsen af en hemmelig kreditforening; den blev realiseret og standsede opkøbene. Endvidere udarbejdede han et forslag til grænsedragning mellem Nord- og Sydslesvig, som offentliggjordes i 1901 og blev kendt som Clausenlinjen. I 1919 var Clausen rådgiver for den danske gesandt under fredsforhandlingerne i Paris, og Clausenlinjen, som stort set svarer til den nuværende dansk-tyske grænse og reformationstidens sproggrænse, blev lagt til grund for afgrænsningen af første zone ved afstemningerne om Genforeningen i 1920.