H.J. Lundager Jensen, Hans Jørgen Lundager Jensen, f. 1953, dansk religionsforsker, professor i GT ved Aarhus Universitet 2004; dr.theol. i 2000 med disputatsen Den fortærende ild, en strukturalistisk analyse af tekster i GT. Denne metode er også dominerende i hans analyser af tre store personligheder i religionsvidenskaben: René Girard (1991), Georges Dumézil (s.m. J.P. Schjødt i Suveræniteten, kampen, frugtbarheden) og Émile Durkheim. Lundager Jensens forskning i GT og en lærebog i GT har særlig fremhævet betydningen af kult og frugtbarhed.