H.F. Rørdam, Holger Frederik Rørdam, 1830-1913, dansk teolog og kirkehistoriker; bror til Th. Skat Rørdam. H.F. Rørdam blev præst 1860 på Angel, men afsat 1864 af de tyske myndigheder. Siden var han præst forskellige steder, fra 1883 i Kongens Lyngby. Teologisk var han bl.a. præget af den grundtvigske retning. Som kirkehistoriker hører Rørdam til 1800-t.s mest produktive. I Selskabet for Danmarks Kirkehistorie var han 1857-1913 redaktør af tidsskriftet Kirkehistoriske Samlinger og udgav en række vigtige kilder til især Reformationens historie, bl.a. Peder Laurentsens Malmøbogen (1868) og Monumenta historiæ Danicæ, 1-4 (1873-87). Selv skrev han bl.a. Kjøbenhavns Universitets Historie 1537-1621, 1-4 (1868-77).