H.Chr.C. Mortensen, Hans Christian Cornelius Mortensen, 1856-1921, dansk zoolog. Mortensen kaldes "ringmærkningens fader", fordi han i 1899 som den første satte mærkning af fugle i system ved at anbringe en aluminiumring med løbenummer og adresse om benet på fugleunger. Sammen med entusiastiske hjælpere mærkede "Fugle-Mortensen" 5300 individer, mest stære, storke, ænder og vade- og mågefugle, og modtog ca. 500 tilbagemeldinger til belysning af trækveje, vinterkvarterer m.m. Ringmærkningen bredte sig hurtigt til andre lande.