H.C. Seierup, Hans Cai Seierup, 1914-1980, dansk organisationsmand, politiker og styrelseschef. Seierup tog organisteksamen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og virkede 1941-68 som organist i København. Sideløbende var han formand for Dansk Blindesamfund 1951-68, hvor han bl.a. var med til at udvikle foreningens konsulenttjeneste og båndbibliotek. Han var 1954-64 medlem af Borgerrepræsentationen i København for Socialdemokratiet, i hvis hovedbestyrelse han sad 1961-69, og 1952-58 formand for De samvirkende Invalideorganisationer. 1970-79 var han chef for Socialstyrelsen. Seierup ydede også en indsats internationalt og modtog en række hædersbevisninger.