H.C. Ørsted Værket, kraftvarmeværk tidligere ejet af Energi E2, men fra 2006 af DONG Energy. Værket, der ligger ved Kalveboderne i København, blev indviet i 1920 og var indtil 1940 Danmarks største elværk. Frem til 1994 var kul det vigtigste brændsel. Siden 1996 har værket stået som et moderne naturgasfyret kraftvarmeværk, hvis væsentligste opgave er at levere varme til det københavnske fjernvarmenet. Værket har en samlet effekt på 273 MW el og 1072 MJ/s fjernvarme.