Hørsholm Kommune

Rungsted havn

.
.

Hørsholm Kommune. Kommunens placering i forhold til regionens øvrige kommuner.

.

Hørsholm Kommune, kommune i Region Hovedstaden ved Øresundskysten nord for København; kommunen er uberørt af strukturreformens kommunesammenlægninger 2007.

Faktaboks

etymologi:
Navnet Hørsholm kendes fra 1305 som Hyringsholm, 1346 Hyrningsholm, af Hyrning, oprindelig navn på Hørsholm Sø, afledt af gammeldansk horn 'fremspring' og -holm), fra ca. 1600 til 1861 Hirschholm.
areal:
31 km2 km²
indbyggertal:
24.977 (2017)

Byrådet i Hørsholm Kommune består af 19 medlemmer (2014). Morten Slotved (f. 13.11.1969) fra Det Konservative Folkeparti er borgmester siden 2010.

Kommunens vestlige del er en småbakket, overvejende lerholdig moræneflade, der falder ned mod Sjælsø; Sjælsø afvandes gennem den delvis regulerede Usserød Å til Øresund.

Byer over 1000 indb. (2007)
By Indbyggere
Hørsholm (del af) 24.457

Det åbne land fremtræder med frugtplantager, hestefolde, planteskoler, skoven Sjælsø Lund og flere mindre hegn samt de ekstensivt udnyttede militære øvelsesområder ved Sjælsmark Kaserne. De militære arealer og Mikkelborgområdet er fredet. De oprindelige landsbyer Kettinge, Slutterup, Grønnegade og Overdam er alle små, og kun Sjælsmark har bevaret en del af det oprindelige landsbypræg.

Den østlige del af kommunen præges af et storformet bakkelandskab, der mod syd i Folehave bliver mere kuperet. Ved Øresundskysten er litorinaskrænten markant og sine steder 25 m høj; tydeligst ses den ved golfbanerne omkring Kokkedal Slot og Rungsted, mens den mange andre steder skjules af Strandvejens tætte og eksklusive bebyggelse.

Hørsholm Kommune er en af landets mest velhavende og nu næsten udbygget med boliger.

Forhistorie

I Hørsholm Kommune er ca. 15 storstensgrave og 50 gravhøje bevaret; heraf ligger otte dysser og 27 høje i Folehave. Mindst seks storstensgrave og 30 høje er sløjfet. Ved Smidstrupgård blev der i 1867 udgravet en hellekiste med otte skeletter og en flintdolk. Samme år undersøgtes en rig grav fra ældre bronzealder i højen Hanebanken ved Helleholm. På toppen af gravhøjen Englænderhøj ved Smidstrup ligger en sten med en helleristning i form af et hjulkors, og fra et gærde på Rungstedlund stammer en helleristningssten med et håndtegn. Ved Hørsholm Sygehus er der fundet bopladser fra yngre bronzealder og jernalder, blandt andet en enkeltliggende gård fra omkring Kristi fødsel.

Historie

Hørsholm Kommune blev oprettet i 1970 ved sammenlægning af Hørsholm sognekommune, den østlige del af Blovstrød Sogn og en lille nordlig del af Birkerød Sogn. Hørsholm var indtil 1790 en del af Birkerød Sogn. Rungsted Kirke blev opført 1905-07.

Hele området var sammen med sognene Karlebo, Blovstrød og Birkerød fra middelalderen krongods under Hirschholm Slot, og beboerne blev i 1562 underlagt en særlig domstol, Hirschholm Birk, der i hovedtræk svarede til den nuværende Hørsholm Retskreds.

De vestlige dele af kommunen udgøres af et gammelt kulturlandskab, der havde trevangsbrug indtil udskiftningen, mens den østlige del er præget af en middelalderlig kolonisation med små byer, hvis navne ender på -rød eller -rup, og enkeltgårde, som overvejende havde alsædebrug.

Takket være enkedronning Sophie Magdalene og hendes tyske fætter Chr. G. Stolberg (1714-65) blev der i 1760'erne gennemført omfattende reformer på Hørsholm gods. Hovedgårdsmarkerne blev udstykket til bøndergårde, og fæstebønderne fik arvefæste. Under "Den Lille Landbokommission" 1784-86 blev landsbyerne udskiftet.

I 1897 blev Kystbanen fra København til Helsingør ført gennem området med stationer i Rungsted Kyst og Kokkedal.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig