Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune. Høje Taastrup Station åbnedes 1986 for at aflaste og supplere Københavns Hovedbanegård. Dette er først delvis sket i begyndelsen af 2000-t.

.

Høje-Taastrup Kommune. Våbenet blev taget i brug i 1952. De fire grønne kløverblade i det gule felt mellem de røde mure symboliserer de gyldne agre i den tidligere landkommune mellem Roskilde og København. Våbenet er registreret i Kommunevåbenregistret.

.

Høje-Taastrup Kommune. Kommunens placering i forhold til regionens øvrige kommuner.

.

Ansgarkirken, Hedehusene.

.

Ansgarkirken i Hedehusene.

.

Ansgarkirken i Hedehusene.

.

Rønnevang Kirke, Taastrup, Høje-Taastrup Kommune.

.

Høje-Taastrup Kommune, forstadskommune 20 km vest for København; kommunen er uberørt af strukturreformens kommunesammenlægninger 2007. Den indgår i Region Hovedstaden.

Faktaboks

etymologi:
Navnet Taastrup kendes fra ca. 1150 som Thorstinstorp, af mandsnavnet Thorsten og -torp 'udflytterby'; 1643 Høye Thostrup, 1. led Høye 'højtliggende'.

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune består af 21 medlemmer (2014). Michael Ziegler (f. 27.2.1968) fra Det Konservative Folkeparti er borgmester siden 2006.

Hovedparten af kommunen er et frugtbart morænelandskab; ved Hedehusene findes dog omfattende aflejringer af sorteret ler, sand, grus og sten ved en israndslinje fra slutningen af sidste istid. Den gode landbrugsjord skabte grobund for 14 landsbyer, herunder kirkebyerne Høje Taastrup, Fløng, Sengeløse og Reerslev. De tre første indgår som historiske kerner i den senere byudvikling, mens Reerslev er nabo til de gamle grusgrave, der i dag udgør det rekreative område Hedeland.

Byer over 1000 indb. (2017)
By Indbyggere
Taastrup (del af) 34.154
Hedehusene 11.943
Sengeløse 1538

Taastrupegnen er et bygeografisk skoleeksempel, hvor en karakteristisk byudvikling kan følges fra den gamle landsby Høje Taastrup og Taastrup Valby, stationsbyen Taastrup, en typisk midtvejsby, og 1980'ernes Høje Taastrup by omkring den ambitiøse banegård (arkitekt Jacob Blegvad) 2 km vest for Taastrup Station. Stationen i Taastrup blev anlagt 1847, hvor jernbanen krydser landevejen til Køge. Ca. 1900 tog byudviklingen fart med bygningen af kirke og flere skoler; stedet havde endvidere et blomstrende handelsliv; kroen var kommet til i 1847. I 1963 blev Taastrup endestation for hovedstadens S-banenet, og byens forvandling fra stationsby til forstad accelererede.

Også Hedehusene er vokset op omkring jernbanestationen fra 1847. Her baseredes byudviklingen på udvinding og forarbejdning af ler og grus. Nu er Rockwool, der fremstiller isoleringsmaterialer, byens vigtigste virksomhed. Begge bysamfund blev kraftigt udbygget 1965-75 dels med række- og parcelhuskvarterer, dels med etagehuse, bl.a. de store almennyttige boligbyggerier Taastrupgård og Charlotteager. Næsten halvdelen af kommunens boliger findes i etageejendomme. I 1980'erne og 1990'erne havde Høje-Taastrup Kommune det mest omfattende boligbyggeri i det daværende Københavns Amt, især i Torstorp nær banegården i Høje Taastrup.

I regionsplanen fra 1973 blev Høje Taastrup udset som et vækstcenter, bl.a. til trafikal aflastning af Københavns centrum og Hovedbanegården, men de følgende ti års byudvikling blev spredt og usammenhængende; bl.a. blev banegårdsbyggeriet forsinket. I begyndelsen af 2000-t. er Høje Taastrup Station ved at leve op til sin tænkte rolle; den er blandt landets travleste trafikknudepunkter. I 1975 åbnede indkøbscenteret City 2 syd for jernbanen, mens der lige nord for jernbanen blev bygget et nyt rådhus (1980-83) og gymnasium (1981). Fra 1969 til 1985 blev der placeret mange arbejdspladser inden for servicesektoren i området mellem Roskildevej og motorvejen, bl.a. Teknologisk Institut og Værdipapircentralen.

Forhistorie

I Høje-Taastrup Kommune er 20 gravhøje bevaret, mens det vides, at ca. 70 høje og mindst ti storstensgrave er sløjfet. Læs mere om Høje-Taastrups forhistorie.

Historie

Høje-Taastrup Kommune blev oprettet i 1970 ved sammenlægning af den gamle sognekommune Høje-Taastrup med Reerslev Sogn (fra Reerslev-Vindinge Kommune) og Fløng Sogn (fra Hvedstrup-Fløng Kommune) samt et mindre areal fra Roskilde Kommune. Læs mere om Høje-Taastrup Kommunes historie.

Høje-Taastrup-stenen

Høje Taastrup-stenen eller Kallerupstenen er en runesten, der bærer indskriften "Hornbores, Svides(?) ætlings, sten". Stenen står nu ved Ansgarkirken i Hedehusene; den er meget tidlig, måske fra 700-t.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig