Hærværk, roman af Tom Kristensen, 1930, om litteraturkritikeren Ole Jastraus identitetskrise og sammenbrud, en nærmest iscenesat alkoholisk deroute, der tidstypisk og med delvis genkendelige nøglefigurer fører læseren gennem journalistikkens og kunstens hektiske københavnerliv. Det mentale kaos modsvares af en artistisk raffineret romanteknik, som har gjort romanen til et hovedværk i modernismens litteratur på linje med 1920'ernes store udenlandske romaner.