Hærkommandoen, 1951-76 den danske hærs øverste ledelse. I 1976 indgik Hærkommandoen i Forsvarskommandoen, idet staben, Hærstaben, fortsatte med at bistå Inspektøren for Hæren hovedsagelig i uddannelsesspørgsmål. Hærstaben nedlagdes 1990.