Hæren

.

Hæren, den landmilitære del af det danske forsvar. Hæren har ansvaret for at opstille, uddanne og indsætte de landmilitære bidrag, som Folketinget pålægger Forsvaret.

Et væsentligt mål med indsættelse af landmilitære styrker (soldater) er at opnå effektiv kontrol med områder, hvor mennesker bor og færdes. Fysisk tilstedeværelse er nødvendigt, for at Forsvaret kan håndhæve det mandat og løse den opgave, som det internationale samfund har pålagt. Fysisk sikkerhed forudsætter fysisk tilstedeværelse, og det er styrende for Hærens opgaver, organisation, uddannelse mv.

Nye opgaver

Internationaliseringen af Hæren er blevet øget med forsvarsordningen fra 2004, der dækker perioden 2005–09. Tidligere var Hæren ved samlet opstilling baseret på en høj grad af mobilisering. Man kunne indkalde personer til tjeneste i Forsvaret, som til hverdag arbejdede uden for Forsvaret. Nu er Hærens sammensætning og kapacitet skræddersyet til hurtigt at kunne reagere og indsætte styrker for at hindre kriser i at opstå eller i at udvikle sig. Endvidere er evnen til at stabilisere forbedret, idet Hæren nu skal kunne opretholde større/flere styrker udsendt i længere tid end hidtil.

Organisation

Hæren består af: Hærens Operative Kommando, som har ansvaret for ressourcestyring af opstilling, uddannelse samt anvendelse af Hærens enheder; Danske Division med tilhørende divisionstropper samt 1. og 2. brigade; Det Danske Internationale Logistik Center; Jægerkorpset; samt slutteligt en skolestruktur.

Danske Division med tilhørende brigader og divisionstropper er tilknyttet NATO i rammen af Allied Command Europe Rapid Reaction Corps (ARRC), der har hovedkvarter i Rheindahlen i Tyskland. Enhederne vil desuden kunne tilknyttes Multinational Corps North East (MNC NE), som har hovedkvarter i Szczecin i Polen. Endvidere deltager Hæren ved behov i Multinational Stand-by Forces High Readiness Brigade for UN operations (SHIRBRIG) med et hovedkvarterskompagni, en opklaringsenhed, et militærpolitielement og stabspersonel.

Brigaderne er fleksibelt opbygget af enheder i form af bataljoner, afdelinger og selvstændige kompagnier, som hver har deres speciale. En bataljon kan indeholde panserinfanteri, der er soldater ”på jorden” transporteret i pansrede mandskabsvogne, kampvogne og opklaringskøretøjer til hurtig rekognoscering. Herudover kan en bataljon bestå af ingeniørsoldater uddannet til at overvinde hindringer (miner, vejsideminer, kløfter mv.) samt etablering af dækningsanlæg. Bataljoner kan endvidere bestå af logistikpersonel i form af forsyningstropper og lægefagligt personel eller bestå af telegrafpersonel, der er specialuddannet til at etablere og opretholde kommunikationsnetværk. Afdelinger kan indeholde artilleri til beskydning af mål på lange afstande, eller de kan indeholde våben til bekæmpelse af mål i luften som fx fly, helikoptere eller missiler. De selvstændige kompagnier kan bestå af militærpolitifolk, personer uddannet specielt til civilt, militært samarbejde (CIMIC) samt personer uddannet specielt til elektronisk informationsindhentning. De enkelte enheder er tilknyttet et af følgende regimenter: Den Kongelige Livgarde, Gardehusarregimentet, Jydske Dragonregiment, Danske Artilleriregiment, Ingeniørregimentet, Telegrafregimentet, Trænregimentet eller Det Danske Internationale Logistik Center, som også har status som regiment.

Mandskab

Divisionsstaben, divisionstropper, 1. brigade samt store dele af Det Danske Internationale Logistik Center består hovedsageligt af fastansatte soldater. 2. brigade og resterende dele af Det Danske Internationale Logistik Center består primært af soldater med tidsbestemt ansættelse med henblik på en omfattende og længerevarende militæruddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU), efterfulgt af en udsendelse til en af de mange missioner, som Hæren deltager i. Forud for gennemførelse af Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse har soldaterne gennemført deres værnepligt, som i forhold til tidligere har et markant anderledes indhold. Værnepligtsuddannelsen, som benævnes Hærens Basisuddannelse (HBU), indeholder en militær grunduddannelse, men retter sig dog primært mod totalforsvaret af Danmark. Uddannelsen sætter derfor de værnepligtige i stand til at løse samfundsrelaterede opgaver i totalforsvarsregi i form af blandt andet brandbekæmpelse, katastrofeindsats, medvirken til opretholdelse af lov og orden mv. Efter afsluttet værnepligt med tilfredsstillende resultat er der mulighed for at søge en tidsbestemt kontrakt og gennemgå Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse med henblik på udsendelse og evt. senere fastansættelse i Forsvaret.

Hærens fleksible organisation muliggør, at der kan sammensættes en bred vifte af relevante styrkebidrag tilpasset netop den opgave og de vilkår, som er gældende for den enkelte mission. Hærens fokus ligger på det internationale engagement med henblik på hurtigt at kunne udsende styrker til konfliktområder.

Internationale missioner
Organisation Mission Geografisk område Periode Antal personer udsendt 1948-2005 (ca.)
FN UNTSO Mellemøsten 1948- 940
FN UNMOGIP Kashmir 1949- 525
FN UNGCI Irak 1991-99 390
FN UNEF Gaza 1956-67 11.000
FN ONUC Congo 1960-64 1000
FN UNFICYP Cypern 1964-94 40.570
FN UNPROFOR Kroatien og Bosnien-Hercegovina 1992-95 8045
NATO IFOR Bosnien-Hercegovina 1995-96 1615
NATO SFOR Bosnien-Hercegovina 1997- 7455
NATO KFOR Kosovo og Makedonien 1999- 7200
NATO ISAF Afghanistan 2002- 460
Koalition IRAK Irak 2003-07 3070
EU EU-monitorer Tidl. Jugoslavien 1991- 450

Hjemmeside for Hærens Operative Kommando

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig