Håtunaleken, sammensværgelse, der berettes om i det svenske middelalderdigt Erikskrönikan. Hertugerne Erik og Valdemar Magnusson fængslede i 1306 deres bror kong Birger, hans dronning og ærkebiskoppen på gården Håtuna i Uppland. Kongen tog i 1317 hævn under Nyköpings gästabud, hvortil hertugerne var indbudt for at fejre julen. Ifølge krøniken blev de her fængslet og overladt til sultedøden.