Gyldendal

Gyldendal. Grundlagt i 1770 af Søren Gyldendal (1742-1802), som i 1787 købte gården Klareboderne 3 i København, der fremdeles er forlagets adresse. Her set fra en af gårdene.

.

Gyldendal. Et nutidigt kig ind ad porten i Klareboderne 3 i København. Porten har haft dette udseende siden en omfattende ombygning i 1904-05. Siden 1903 har forlaget officielt heddet Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. Tv. i porten minder en indmuret plade om, at skoledrengen Søren Kierkegaard havde sin daglige gang i bygningen, idet Borgerdydskolen 1812-52 lejede lokaler i det store hus.

.

Gyldendal. Det gamle mødelokale, Mahognistuen, hos Gyldendal.

.

Gyldendal. Et kig ind i Gyldendals forstue med adgang til Gyldendal skønlitterære afdeling.

.

Gyldendal. En trappeopgang i Gyldendals gamle bygning.

.

Gyldendal. En af opgangene i Gyldendals bygninger.

.
.

Gyldendal, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, det ældste eksisterende danske bogforlag; grdl. 1770 af Søren Gyldendal, som i 1787 købte gården Klareboderne 3 i København, der fremdeles er forlagets adresse.

I 1809 blev forlaget overtaget af grundlæggerens svigersøn, Jacob Deichmann (1788-1853), der i 1850 overdrog det til sin medarbejder Frederik V. Hegel. Det var navnlig Frederik V. Hegels fortjeneste, at den moderne skønlitteratur blev en vigtig del af forlagets profil.

Under sønnen Jacob Hegel (1851-1918) sammensluttedes Gyldendal i 1903 med Det Nordiske Forlag og omdannedes til et aktieselskab; siden har forlaget været ledet af vekslende direktionskonstellationer.

Ernst Bojesen var en inspirator, da han 1903-14 var ansat, ligesom Peter Nansen, der lagde forlagets skønlitterære kurs 1896-1916. Tredje generation af Hegelslægten, Frederik Hegel (1880-1961), indtrådte 1912 som meddirektør. I 1925 udskiltes forlagets norske afdeling, der siden 1906 havde virket i Kristiania, og som Gyldendal Norsk Forlag er det forblevet et af Norges førende kvalitetsforlag (se Harald Grieg).

1940-54 havde Gyldendal atter en enedirektør, Ingeborg Andersen; hun efterfulgtes, da Knud W. Jensen havde erhvervet aktiemajoriteten, af tremandskollegiet Otto B. Lindhardt, Jokum Smith (1920-80) og Ole Wivel.

Direktionen består i dag (2015) af Stig Andersen, adm. direktør siden 1999, og Bjarne Ponikowski, direktør siden 2008.

Gyldendal udgiver skønlitteratur, både moderne og klassisk. Oplysnings- og undervisningsmaterialer, herunder Gyldendals Røde Ordbøger, børne- og ungdomslitteratur samt fag- og håndbøger indtager en fremtrædende plads blandt udgivelserne.

Dertil kommer billigbøger, fx Gyldendals Tranebøger fra 1959 og Gyldendals Paperbacks fra 1982, og bogklubber, fx Gyldendals Bogklub fra 1966. Forlaget udgiver også elektroniske publikationer som e-bøger, apps og lydbøger.

I Haslev påbegyndte man i 1997 en udvidelse af lager- og ekspeditionsfaciliteterne med i alt godt 7000 m2. I forbindelse med den efterfølgende udflytning af Gyldendals Forlagsekspedition fra Amager til Haslev blev Forlagsekspeditionen i 1998 fusioneret med den grafiske virksomhed Nordisk Bogproduktion A/S under navnet Nordisk Bog Center A/S. Den grafiske del blev frasolgt i 2001, hvorefter distributionsdelen blev videreført under samme navn. Gyldendal solgte i 2015 Nordisk Bog Center A/S til Biblioteksmedier A/S.

Ved årsskiftet 1998-99 solgte Munksgaard-gruppen store dele af sin virksomhed til Gyldendal, der dels videreførtes som de helejede datterselskaber Rosinante Forlag, Høst & Søns Forlag og Hans Reitzels Forlag, dels som aktiviteter under Gyldendal Uddannelse. I 2001 købte Gyldendal Munksgaard-gruppens tilbageværende dansksprogede forlagsaktiviteter, der videreføres som det helejede datterselskab Munksgaard Danmark A/S.

Efter færdigudgivelsen af Den Store Danske Encyklopædi i 2001 blev datterselskabet Danmarks Nationalleksikon A/S pr. 1.1.2002 fusioneret ind i Gyldendal under navnet Gyldendal Leksikon, der siden stod bag udviklingen og lanceringen af Den Store Danske som en del af afdelingen Gyldendal Digital.

Ud fra ønsket om større enheder i koncernen blev datterforlagene Forlaget Forum, Samlerens Forlag, Forlaget Fremad, Høst & Søns Forlag og Rosinante Forlag fusioneret i 2002 under navnet GB-forlagene A/S; i 2007 ændredes navnet til Rosinante&Co A/S. Datterforlaget Tiderne Skifter solgtes samme år til forlægger Claus Clausen.

I 2004 erhvervede Gyldendal væsentlige dele af Gads Forlags aktiviteter samt Forlaget Systime, og i 2006 Cicero/Chr. Erichsens Forlag, der fra 2007 fortsatte som selvstændigt datterselskab i Rosinante&Co A/S.

I 2007 erhvervede Gyldendal Atheneum International Boghandel bl.a. med det formål at etablere en internetboghandel samt 60 % af aktierne i KREA-medier, som laver computerbaserede lærings- og underholdningsspil for børn og unge. Andelen i KREA-medier blev igen frasolgt i 2010. I samarbejde med Danmarks Jurist- og Økonomforbund (Djøf) oprettede Gyldendal også i 2007 Nyt Juridisk Forlag. I 2013 overtog Gyldendal Borgens Forlag, blev medejer af Storytel, en abonnementstjeneste for lydbøger, og netbutikken g.dk blev lukket. Aktierne i Storytel blev afhændet i 2014. 2016 købtes forlaget Tiderne Skifter samt forlagsaktiviteten i Nyt Nordisk Forlag.

Gyldendal-koncernen har 403 fuldtidsansatte og en nettoomsætning på 830,3 mio. kr. (2015).

Se også Søren Gyldendal Fonden og Søren Gyldendal Prisen.

Gyldendals Røde Ordbøger

Gyldendal har udgivet ordbøger siden 1798. Den første røde ordbog blev lanceret i 1902 som en direkte konkurrent til Nordisk Forlags blå ordbogsserie ... Læs mere om Gyldendals Røde Ordbøger.

Gyldendal Uddannelse

Afdelingen Gyldendal Uddannelse udgiver skole- og lærebøger til grundskolen, gymnasiet og læreruddannelsen.

Gyldendal Uddannelses hjemmeside

Gyldendal Business

Gyldendal Business blev dannet i 2008 og er et imprint under forlaget Gyldendal og ledes af direktør Lise Nestelsø ... Læs mere om Gyldendal Business.

Gyldendals hjemmeside

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig