Gustav Robert Kirchhoff, 12.3.1824-17.10.1887, tysk fysiker, professor i Heidelberg fra 1854 og i Berlin fra 1875. Kirchhoff formulerede allerede i sin studietid i 1846 to love for elektriske netværk, kendt som Kirchhoffs love. I 1857 udledte han telegrafligningen til beskrivelse af elektriske signaler i kabler og viste, at de i et modstandsfrit kabel udbreder sig med lysets hastighed. Fra 1860 udviklede han i samarbejde med Robert Bunsen spektralanalysen, som gjorde det muligt at identificere grundstoffer såvel på Solen og i stjernerne som i jordiske materialer. I den forbindelse formulerede han sin strålingslov: Forholdet mellem emissions- og absorptionsevnen for elektromagnetisk stråling ved en given temperatur og en given bølgelængde er det samme for alle legemer og lig med emissionsevnen for et absolut sort legeme (som har absorptionsevnen 1, dvs. absorberer al stråling).