Gustav Johannsen, 1840-1901, dansk politiker i Slesvig. Johannsen var lærer, men ramtes pga. sin dansksindethed af afskedigelser. I 1867 erhvervede han en dansk boghandel i Flensborg, og i 1869 overtog han den dansksindede avis Flensburger Anzeiger, hvis navn han ændrede til Flensborg Avis; efter at have afhændet sin boghandel i 1874 overtog han redaktionen. Johannsen blev hurtigt leder af byens danske minoritet og forfulgtes af flere politiske domme, bl.a. en fængselsdom i 1879. Han var medlem af den tyske rigsdag 1881-84 og 1886-1901 samt af den preussiske landdag 1888-1901. I Flensborg nød han stor anseelse og indtog indtil sin død en mæglende stilling mellem Jens Jessens protestpolitik og H.P. Hanssens forhandlingslinje.