Gustav Holm, 1849-1940, dansk søofficer og polarforsker. Holm deltog i og ledede selv flere ekspeditioner til Grønland; især skal Konebådsekspeditionen 1883-85 fremhæves, hvorunder Holm og hans ledsagere sydfra arbejdede sig op langs sydøstkysten af Grønland. I 1884 traf Holm i Ammassalikområdet lidt over 400 inuitter, som han overvintrede iblandt, og i 1894 oprettede han en handels- og missionsstation i området. Holm gik af som kommandør i 1909 og var derefter lodsdirektør 1912-19.