Gustav Henningsen, f. 1934, dansk folkemindeforsker, i 1962 ansat som arkivar i Dansk Folkemindesamling; 1998-2002 som senioforsker. Han har skrevet om skrøner, kloge folk og hekse. Efter studieophold i Madrid kom hans disputats The Witches' Advocate (1980) om heksebrændingernes tidlige ophør i Spanien. Hans opgør med en række myter om inkvisitionen har været medvirkende til en opblomstring af den internationale forskning på området, jf. hans antologi The Inquisition in Early Modern Europe (1986).