Gustaf Otto Stenbock, 1614-1685, svensk officer, rigsråd og greve. Stenbock gjorde karriere i hæren under Trediveårskrigen og Karl 10. Gustavs krige. Han blev rigsråd i 1652 og udnævntes 1656 til feltmarskal; i 1658 blev han den første svenske generalguvernør i Skåne, hvor han førte an i forsvenskningspolitikken. I Slaget ved Nyborg 1659 led han et totalt nederlag til danskerne og deres allierede, men kunne fortsætte karrieren: I 1664 blev han rigsadmiral og dermed medlem af formynderregeringen for Karl 11. Pga. de svenske nederlag til søs under Den Skånske Krig blev han i 1676 fradømt embedet. Kongen tog ham til nåde i 1678 og satte ham i spidsen for styrkerne ved grænsen til Norge. Reduktionen efter krigen kostede Stenbock dyrt, men han undgik personlig ruin.