Gustaf Mauritz Armfelt, 1757-1814, svensk-finsk og russisk officer og politiker, sønnesøn af C.G.Armfelt. Armfelt blev Gustav 3.s ven og hans støtte ved hoffet, diplomatiet, hæren og teatret. Han var et af de første medlemmer af Det Svenske Akademi. I årene efter sin deltagelse i Den Russisk-svenske Krig 1788-90 var han en nøgleperson i svensk politik, men mistede magten efter kongens død 1792. Han intrigerede mod formynderregeringen og blev i 1794 flygtning og dødsdømt in absentia. Først under den nye konge kom han i 1800 tilbage, hvorefter han var aktiv som officer og diplomat. Efter Finlands afståelse valgte Armfelt i 1811 at gå i russisk tjeneste. Han blev rådgiver for kejser (zar) Aleksander 1., fik stor indflydelse på Ruslands krig mod Napoleon og var en af arkitekterne bag Finlands selvstændige stilling i det russiske rige.