Gustaf Bernström var en svensk bogsamler og litterat, apoteker i Göteborg. Bernströms udsøgte samling rummede især ældre svensk og dansk litteratur. Han skænkede Uppsala universitetsbibliotek 150 danske tryk fra 1500-tallet og Göteborgs stadsbibliotek (nu universitetsbibliotek) sin store Holbergsamling; resten solgtes efter hans død til andre samlere, heriblandt H.C. Andersens, Søren Kierkegaards og Kaj Munks forfatterskaber i førsteudgaver, til dels med deres egenhændige dedikationer. I 1953 blev Bernström æresdoktor i Göteborg.