Guo Xiang, Kuo Hsiang, d. 312, kinesisk tænker, som forbindes med den filosofiske retning, der kaldes xuanxue 'obskur lærdom', i Vesten tidligere betegnet neodaoisme. Guo etablerede i 33 kapitler den overleverede udgave af den daoistiske klassiker Zhuang Zi og skrev den mest kendte kommentar til teksten. Hans fortolkning af værket er præget af naturalistisk monisme og rationalistisk mysticisme, baseret på tanken om alle tings "selv-identitet" og opståen ud af en grundlæggende universel enhed og livsånde, qi. Han forkastede enhver tro på noget uden for verden stående, herunder udødelighed samt "ikke-væren", forstået som et selvstændigt princip, der forårsager væren. Se også Wang Bi.