Gunner, ca. 1151-1251, dansk biskop. Gunner læste ved universitetet i Paris og blev 1208 munk i cistercienserordenen. Han var den syvende abbed i Øm Kloster ved Skanderborg 1216-21, før han i 1222 blev biskop i Viborg. Gunner er bedst kendt som "forfatter" til Jyske Lov i 1241. Ifølge en biografi om Gunner, som formentlig er fra 1260'erne, lyttede Valdemar 2. Sejr meget til Gunners råd, men hans nøjagtige bidrag kendes ikke. Takket være biografien vides der dog mere om hans personlighed og hans liv som biskop end om nogen anden i dansk middelalder.