Gunnar Heerup, 1903-1989, dansk organist og mag.art. i musikvidenskab, der især fik stor betydning for musiklivet som pædagog og organisator. Han var lærer på sangskolen 1929-48 og på Danmarks Lærerhøjskole, hvor han 1969-74 var professor og initiativtager til og leder af cand.pæd.-uddannelsen i musik. 1948-69 var han lektor ved Aurehøj Statsgymnasium og medvirkede til indførelsen af musiklinjen. En stor indsats gjorde han som redaktør af Dansk Musiktidsskrift 1929-42 og af Levende Musik 1942-46. Heerup var æresmedlem af Dansk Musikpædagogisk Forening.