Gunnar Fog-Petersen, 1881-1939, dansk politiker og redaktør. Fog-Petersen var uddannet planteavlskonsulent, arbejdede fra 1911 for De Samvirkende Sjællandske Husmandsforeninger og drev fra 1918 en gård i Nørrejylland. Han var samtidig aktiv i Det Radikale Venstre, medlem af Folketinget fra 1913 og af Landstinget fra 1920. Fog-Petersen var 1911-24 redaktør af det radikale Aalborg Venstreblad og fra 1935 af ugebladet Tidens Stemme, som modarbejdede nazismen. Efter aftale med partiledelsen slog han i 1928 i Aalborg Venstreblad til lyd for dannelsen af en socialdemokratisk-radikal regering; den kom efter valget i 1929. Fog-Petersen skrev håndbogen Vor Regering og Rigsdag (1938).