Gunnar Biilmann Petersen, 1897-1968, dansk arkitekt og designer, tvillingebror til tegneren Børge Biilmann Petersen. Gunnar Biilmann Petersen blev uddannet på Kunstakademiet i København 1915-22. Som ung var han bl.a. ansat hos designpioneren Knud V. Engelhardt, og ligesom denne forenede Biilmann Petersen i designprocessen arkitektfagets rationalitet og metode med en original kunstnerisk holdning. Hans arbejder inden for den anvendte grafik er emnemæssigt vidtspændende og af meget høj kvalitet, bl.a. baseret på en også internationalt set overordentlig fremragende skriftformgivning. Stilmæssigt udviklede Biilmann Petersens arbejder sig fra en robust modernisme til en mere klassisk typografi, ofte inspireret af den tidlige industrialismes æstetik. Mange af hans arbejder er designklassikere, fx plakaterne Deensche Kunst, Amsterdam (1934), Danish Art Treasures, London (1948), Post- og Telegrafvæsenets etatsmærke og bomærker for Hellesen og FDB. Biilmann Petersen samarbejdede ofte med tegneren Ib Andersen, bl.a. i 1950'erne om nye danske pengesedler. Sideløbende med egen virksomhed ydede han igennem mange år en skelsættende pædagogisk indsats på Kunstakademiet, først ved billedskolerne og fra 1951 til sin død som professor ved afdelingen for industriens kunst (senere industriel grafik).