Guldholm Kloster, cistercienserkloster i Sydslesvig 7 km nord for Slesvig. Klosteret regnes for datterkloster af Esrum, da de fleste af munkene kom herfra, men er egentlig dannet ved en reformation i 1191 af benediktinerklosteret Skt. Mikael i Slesvig. Allerede i 1210 overflyttedes det til Ryd Kloster. Der er ikke påvist spor efter klosterbygningerne på stedet.