Gulating, et af Norges fire lagting i middelalderen. Gulating lå i Gulen Herred syd for Sognefjordens munding og var en form for landsting for den vestlige del af riget. Tinget eksisterede ifølge senere norske og islandske kilder fra omkring 900; det blev hen imod 1300 flyttet til Bergen og som de øvrige lagting ophævet i 1797. Tinget gav navn til Gulatingsloven, en landskabslov, der blev nedskrevet i 1100-t. Gulatingslovens tekst er næsten fuldstændig bevaret i en afskrift fra ca. 1250. Den blev i 1274 afløst af en lov for hele Norge, Magnus Lagabøters Landslov.