Gudsfred, treuga dei 'Guds våbenhvile', bevægelse i 1000-t. særlig i Sydfrankrig. Gudsfred søgte at begrænse krig ved at forpligte lægfolk til ikke at kæmpe indbyrdes på bestemte dage. Bevægelsen støttedes af klostret Cluny. Dens vellykkede forsøg på at vende indre fejder til fælles kamp i kirkens tjeneste kan være en af faktorerne bag 1. korstog i 1095-99. Gudsfred er imidlertid omdiskuteret, da 80% af kilderne til den stammer fra ét værk, som har vist sig at være fri fabuleren.