Gudbrandsdalslågen er en norsk elv, som udspringer i Lesjaskogsvatnet og følger hele Gudbrandsdalen; 202 km. Ved udløbet i søen Mjøsa danner den et stort indlandsdelta, som er et vigtigt fugleområde. Flere sideelve medbringer smeltevand fra gletsjere, hvilket giver en særlig grøn farve, der skyldes lysbrydning i meget små lerpartikler. Gudbrandslågen har kun få vandfald. Ved Hunderfossen og Harpefossen er der vandkraftværker.