Guarino da Verona, 1374-1460, italiensk humanist og grundlægger af en privat humanistisk uddannelsesskole, først i Verona og siden i Ferrara, der kom til at danne forbillede i hele Europa. Guarino var blandt de første, der underviste i og oversatte fra græsk, som han havde lært i Konstantinopel, og var derved med til at åbne den humanistiske kultur for den delvis tabte græske tradition. I 1429 blev han ansat ved hoffet i Ferrara, fra 1431 som lærer for den kommende fyrste Leonello. Han gjorde Ferrara til et blomstrende humanistisk centrum, især i Leonellos regeringsperiode (1441-50), og tilvejebragte derved et grundlag for renæssancekulturens blomstring ved Estehoffet i Ferrara helt frem til slutningen af 1500-t.