Guðmundur Arason, 1167-1237, islandsk biskop fra 1203. Allerede i levende live blev Arason betragtet som helgen af den almindelige befolkning, bl.a. på grund af hans omsorg for de fattige, som han samlede om sig i stort tal. Hans religiøse syn og hans forsøg på at hævde kirkens domsrettighed bragte ham i åben strid med islandske stormænd, og 1237 fratog paven ham bispetitlen. Meddelelsen herom nåede dog først Island efter Arasons død.