Grottaferrata, kloster nær Rom, stiftet 1004 af munken Nilus. I klosterkirken, der blev indviet i 1024 og siden er kraftigt restaureret, benyttes stadig den græskortodokse liturgi, ligesom munkene lever efter Basilios den Stores regel. Siden Kirkestatens indlemmelse i det italienske kongerige i 1870 har klostret haft status af nationalt monument.