Greve Kommune

Greve Kommune. Hundige Havn.

.

Greve Kommune. Våbenet blev taget i brug i 1972. Figuren, en heraldisk knude, er inspireret af et motiv fra hedebosyningen, især den såkaldte hvidsyning, der var karakteristisk for egnen. Knuden kan også symbolisere sammenholdet mellem de oprindelige tre mindre sognekommuner, hvoraf Greve Kommune blev dannet i 1970. Våbenet er registreret i Kommunevåbenregistret.

.

Greve Kommune. Kommunens placering i forhold til regionens øvrige kommuner.

.

Greve Kirke, Greve Kommune.

.

Greve Kirke, Greve Kommune.

.

Karlslunde Kirke, Greve Kommune.

.

Karlslunde Strandkirke, Greve Kommune.

.

Kildebrønde Kirke, Greve Kommune.

.

Artikelstart

Greve Kommune, forstadskommune syd for København og del af Hovedstadsregionen. Greve er uberørt af strukturreformens kommunesammenlægninger; fra 2007 hører kommunen til Region Sjælland.

Faktaboks

Etymologi
Navnet Greve kendes fra 1285 som Gryui, 1315 Gryfiæ, af gammeldansk *gryfje 'grav, sænkning'
Areal
60 km2 km²
Indbyggertal
49.921 (2017)

Byrådet i Greve Kommune består af 21 medlemmer (2017). Pernille Beckmann (f. 19.10.1973) fra partiet Venstre er borgmester siden 2014.

Kommunen ligger på den flade, istidsskabte slette, Heden, i trekanten mellem Taastrup, Roskilde og Køge. Kysten langs med Køge Bugt har brede sandstrande, klitter og lave klinter, skabt i en vekselvirkning mellem hav, vind og landhævning. Flere steder kan man finde Litorinahavets klintekyst lidt inde i landet. Vindstuvning i Køge Bugt kan evt. i sammenhæng med kraftig nedbør give problemer med oversvømmelser i de lave kystnære områder, men der er nu i de fleste tilfælde fundet praktiske løsninger. Det stadig faldende grundvandsspejl betyder, at man har måttet flytte drikkevandsboringer længere ind i landet for at undgå indtrængende havvand.

Byer over 1000 indb. (2017)
By Indbyggere
Greve Strand 42.701
Tune 5.250

Greve har gennemgået en meget hurtig udvikling siden udarbejdelsen af Fingerplanen i 1947 og dispositionsplaner for Køge Bugt-området i 1960'erne. Kommunen er i fortsat vækst, og byområdet Greve Strand er Sjællands tredjestørste (efter København og Roskilde).

Kommunen er opdelt i områder, som afgrænses af de nord-syd-gående hovedfærdselsårer. Området vest for den gamle landevej er stadigvæk et åbent landskab med landbrug og gartneri, afgrænsede landsbyer (Tune, Karlslunde, Greve og Kildebrønde) og hovedgården Gjeddesdal. Mellem landevejen og Køge Bugt-motorvejen viger landbruget for voksende industriområder, og spændt inde mellem motorvejen og Strandvejen fra 1935 findes det egentlige udviklingsområde, båndbyen, med kernepunkterne Hundige Center, Greve Center og Karlslunde Center, alle placeret ved S-togs-stationerne fra 1970'erne. Dette område har tæt boligbebyggelse, især med parcelhuse, mindre industri og håndværk, og det er gennemskåret af grønne kiler.

Det er også her, man finder kommunens servicetilbud, bl.a. skoler og svømmehal. Langs kysten ligger villakvarterer med havudsigt, åbne offentlige strande og to mindre havne, Mosede og Hundige, overvejende for lystbåde. Det er ikke lykkedes at styre kommunens udvikling i nøje overensstemmelse med de mange planer for Køge Bugt-området. Hertil var tilflytterpresset fra København alt for stort, udbygningen af S-togs-linjen for langsom, og kommunens ambitioner for store. Fx har Hundige Center ikke, som målet var, udviklet sig til et integreret handels-, bolig-, institutions- og kulturcenter, men er i stedet blevet ret ensidigt præget af centrets enorme lavprisvarehus. Den vældige udvikling i denne handelsform og dens indvirkning på hele centeridéen var ikke forudset i 1960'ernes planer.

Boligerne er overvejende ejerboliger, og der er kun få almennyttige boliger. Det giver problemer for unge og ældre, som ønsker at blive i kommunen. Greve har kun relativt få og små erhvervsvirksomheder, hvilket har medført en betydelig udpendling.

Tilflytnings- og udbygningspresset har været faldende siden midten af 1980'erne, og der forsøges med flere initiativer for at bedre balancen mellem antallet af arbejdspladser, uddannelses- og kulturtilbud og antallet af bosiddende i kommunen for derved at fremme en mere harmonisk byudvikling. Et eksempel er kulturhuset Portalen ved Hundige Center med bibliotek, teater og udstillingssal. 10% af indbyggerne har udenlandsk baggrund.

Forhistorie

I Greve Kommune er seks gravhøje fredet ud af et oprindeligt antal oldtidsminder på mindst 23. Ved Mosede er der undersøgt en gravplads med 70 jordfæstegrave fra ældre romersk jernalder; gravene indeholdt kun ganske få eller slet ingen gravgaver.

Historie

Greve Kirke, Greve Kommune.

.

Kommunen blev oprettet i 1970 ved sammenlægning af sognekommunerne Greve-Kildebrønde, Karlslunde-Karlstrup (dog kun en lille del af Karlstrup) og Tune, alle i Tune Herred.

Kommunens sognekirker stammer alle fra den romanske periode, dog er Kildebrønde ombygget i 1880'erne. Greve Kirke består af romansk apsis med indvendig blændingsudsmykning samt kor og skib, det hele i kridt- og frådsten. Hertil slutter sig bl.a. et senromansk våbenhus af munkesten. Et alterbordspanel er fra ca. 1600, mens stolestader og prædikestol er rige billedskærerarbejder fra 1600-t.s slutning.

Kulturlandskabet før landboreformerne bar præg af et gammelt, tæt bebygget og stærkt opdyrket agerbrugsområde i noget af landets bedste jord. Sognene var små med kun en eller to dog relativt store landsbyer. Markerne var store og meget åbne, idet de blev dyrket som tovangsbrug, og de enkelte byer var forbundet med nabobyerne ved vangelav. Landgilden var byg, som var den altdominerende afgrøde.

I middelalderen havde biskoppen i Roskilde, Roskilde Domkirke og andre gejstlige institutioner meget gods i området. Efter Reformationen fik kronen, Københavns Universitet og Vartov Hospital i København en del af gårdene.

I 1672 oprettede gehejmeråd Holger Vind hovedgården Gjeddesdal ved nedlæggelse af de små landsbyer Pårup og Tordrup. Fæstebønderne blev selvejere i år 1800, og samtlige landsbyer blev udskiftet mellem 1796 og 1805.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig