Gregor 4., d. 11.1.844, pave fra 827. Ifølge frankisk lov var paven underordnet kejseren og skyldte ham lydighed. Under en dynastisk fejde mellem Ludvig 1. den Fromme og hans sønner tog Gregor ikke desto mindre parti imod kejseren. Forræderiet vakte forargelse, men Gregor forsvarede sig med, at apostlen Peters efterfølger som sjælenes vogter har højere autoritet end kejseren. Gregors indgriben havde ringe politisk betydning, og i 834 var han atter kejser Ludvigs lensmand. Gregor oprettede bispedømmet i Hamburg og udnævnte Ansgar til pavelig legat i Norden.