Gregers Kirk, 30.7.1845-9.2.1923, direktør for Jydsk Telefon-Aktieselskab (JTAS) 1900-18. Fra 1872 opbyggede Kirk en stor entreprenørvirksomhed ved høfdebyggeri på Vestkysten. Som direktør for JTAS, der var dannet i 1895 ved sammenslutning af telefonselskaberne i 17 byer, løste Kirk med stor dygtighed den opgave at forbinde de enkelte byers telefonnet med et velfungerende net af telefonledninger.