Great Slave Lake, Store Slavesø, sø nord for Alberta i Northwest Territories, Canada; 29.000 km2, største dybde 614 m. Ved sydbredden ligger byen Hay River, der i den isfri periode er omladningssted for skibstransporten på Mackenzie River og centrum for et ikke ubetydeligt erhvervsfiskeri af især ørred- og laksefisk. De få andre byer i det barske og næsten mennesketomme område er opstået omkring mineralfund, bl.a. Yellowknife i nord (guld) og Pine Point i syd (bly og zink). Som udflugtsmål tiltrækker søen især mange lystfiskere.