Great Plains, halvtørt, tyndtbefolket sletteområde øst for Rocky Mountains i Nordamerika; ca. 2,9 mio. km2. Bortset fra en nordlig nåleskovszone i Canada var størstedelen af Great Plains dækket af korte græsser (prærien), før områderne fra 1860'erne og et halvt århundrede frem blev koloniseret og opdyrket efter nedskydning af bisonokser og udryddelse og fordrivelse af indianere. Nu domineres sletterne af store mekaniserede landbrug (hvede, majs, soja, solsikke), iblandet kvægavl og kunstvandede afgrøder i de nedbørsfattige egne i vest og SV. Med undtagelse af enkelte store byer, Edmonton, Calgary, Denver og Lubbock, er befolkningstallet aftaget siden de berygtede støvstorme i 1930'erne (se Dust Bowl).