Great Lake, sø i 1000 m højde i det centrale Tasmanien, 25 km lang og 10 km bred. Ud over at være center for ørredfiskeri har søen betydning som vandkraftreservoir, især efter at vandspejlet er hævet af dæmninger.