Gramformationen, geologisk lagserie (formation) af havaflejringer fra den yngste del af Miocæn (ca. 14-5 mio. år siden). Formationen omfatter nederst 21/2 m grønligt glaukonitholdigt ler, hvorover følger 20-30 m af det glimmerholdige, brungrå Gramler, der enkelte steder overlejres af glimmerholdigt finsand. Lagene indeholder ofte talrige fossiler, bl.a. mange snegle og muslinger, men formationen er også kendt for en del mere eller mindre komplette fund af hvaler. Gramformationen findes i den mellemste, vestlige og sydlige del af Jylland og strækker sig ned i Nordtyskland. Typelokaliteten er en teglværksgrav ved byen Gram i Sønderjylland.