Gramex, fællesorgan for udøvende kunstnere og for fremstillere af lydoptagelser som cd'er, grammofonplader, lydbånd o.l. Gramex er godkendt af Kulturministeriet til at varetage opkrævning af det vederlag, der ifølge Ophavsretsloven skal betales, når cd'er mv. afspilles ved offentlige fremførelser, fx i radio og fjernsyn. I 2004 fordelte Gramex over 150 mio. kr. til rettighedsindehaverne.