Grünholz, herregård i Slesvig 15 km NØ for Eckernförde. Gården tilhørte i middelalderen Slesvig bispestol og overgik efter Reformationen til adelsgods. Den nuværende hovedbygning i to etager med højt valmtag er opført 1749 for Ida Lucie von Thienen; den pilasterinddelte facade har midterrisalit med trekantfronton og en fint formet rokokoportal. En række af bygningens rum har bevaret den oprindelige rokokoindretning. Fra 1855 ejes Grünholz af hertugen af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg.