Grøntoft, bopladser fra tidlig jernalder (400-200-t. f.Kr.) i Nørre Omme nordøst for Ringkøbing. Ved arkæologiske undersøgelser 1961-70 blev her foretaget den første store bopladsudgravning i Danmark, som gennemførtes ved hjælp af maskinkraft. Ca. 250 hustomter blev undersøgt. Deres fordeling over et stort område vidner om talrige flytninger af én og samme bebyggelse inden for samme erhvervsområde. Klarest fremtræder den senere del af bebyggelsen, der kan beskrives som en landsby bestående af fem større og tre mindre gårde med stald samt fire andre huse inden for et fælles hegn.