Grønlands Styrelse, øverste administrative organ vedrørende Grønland 1925-50. Grønlands Styrelse efterfulgte Styrelsen af Kolonierne i Grønland, oprettet i 1908, og blev selv fulgt af Grønlandsdepartementet under Statsministeriet.