Grønland - forhistorie

I 1972 fandt to grønlændere i en klippespalte ved Qilakitsoq nær ved Uummannaq velbevarede mumier af seks kvinder og to børn. De var alle gravlagt fuldt påklædte og havde fået ekstra dragter med, så de var beredt til rejsen til de dødes land. Her ses mumien af en ca. seks måneder gammel dreng, som var klædt i en sælskindsdragt med hætte og sparkebukser ligeledes af skind med hårsiden indad. Ligene blev gravlagt ca. 1475 på en lille inuitisk boplads, der tilhørte Thule-kulturen. Fundet blev undersøgt og konserveret i København, men blev i 1982 bragt tilbage til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv i Nuuk.

.

Grønland.

.
.

De tidligste spor efter mennesker i Grønland går mere end 4000 år tilbage. De stammer fra arktiske jægerfolk, der fra regionen omkring Beringshavet via Alaska og arktisk Canada nåede landet som en østlig udløber af det fælles arktiske kulturkompleks, Denbigh-kulturen.

Dette jægerfolk beboede en cirkelformet boligkonstruktion med et centralt placeret ildsted bygget op af parallelle rækker af opstillede sten, som derved delte boligen i to halvdele. Denne boligform blev benyttet både sommer og vinter i de tidligste kulturperioder i det østlige Arktis.

Kulturerne Independence I og Saqqaq

Da folkene af Denbigh-kulturen ankom til Grønland, drog nogle nord om, mens andre drog sydpå. Dem, der nu var udbredt i den nordligste del af landet blev kendt som Independence I (ca. 2400-2000 f.vt.), hvor fund af lansefragmenter og dyreknogler tyder på, at moskusoksen for dem var én af de væsentligste ressourcer.

Saqqaq -kulturens (2400-800 f.vt.) rensdyrjægere og sælfangere levede nu derimod i landets sydlige halvdel, hvor velbevarede aflejringer på bopladser i Disko Bugt har givet et nuanceret billede af kulturens specialiserede teknologi. Knogler fra de ældste mennesker i Grønland stammer fra disse folk.

Kulturerne Independece II og Dorset

Det billede, som kan tegnes af de efterfølgende kulturer, er langt fra så nuanceret. Fra Peary Land beskrives Independence II -kulturen med rødder i den canadiske Dorset-kultur; den dateres til 600-450 f. vt. I Vestgrønland dateres den tidligste fase af Dorset -kulturen fra ca. 600 f.vt. til Kristi fødsel og igen fra ca. 700 e.vt. Det er endnu ikke i Grønland lykkedes at påvise denne kultur i den mellemliggende periode.

Afslutningen på den palæo-inuitiske periode fandt sted samtidig med en generel forøgelse af gennemsnitstemperaturen i Arktis.

Kulturmøder

I den sene Dorset-kultur fremkom kunstneriske udtryksformer og ændringer i boligformen, som synes at pege på ændringer i samfundet, der vanskeligt kan forklares alene ud fra indre forhold og klimaforandringer.

Norrøne genstande er fundet i Dorset-kulturens boliger, og visse typologiske former i den efterfølgende Inuit -kultur, synes at have deres oprindelse i Dorset-kulturen. Det er således almindeligt accepteret i dag, at et kulturmøde mellem de tre kulturer formentlig har fundet sted i Grønland.

Inuitisk hvalfangerkultur

Kort før 1200-tallet kan Inuit-kulturen påvises i det nordvestlige Grønland og på Ellesmere Island som en inuitisk hvalfangerkultur med kulturelle forbindelser til Alaska og regionen ved Beringshavet.

Oldsager af norrøn oprindelse, der er fundet i husruinerne, er forklaret som et resultat af en kulturel kontakt. Kulstof 14-dateringer af egetræ og tekstiler fra disse ruiner ligger alle inden for 1200-1400, hvilket kunne tyde på, at en handelsrelation med nordboerne fandt sted i dette tidsrum.

Et koldere klima resulterede i en inuitisk vinterbosættelse i landets sydligste del, som fandt sted i 1400-tallet samtidig med en udbredt handel med genstande fra de forladte norrøne gårde.

1600-1700-tallet

I 1600-1700-tallet øgedes befolkningstallet i landets sydlige del, hvor hollandske hvalfangere indfandt sig. Fra 1721 indfandt sig samtidig dansk-norske kolonister. I denne periode fandt en ny indvandring sted fra Canada ind i det folketomme nordvestligste Grønland i Avanersuaq (Thule-regionen).

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig