Gottlieb Haberlandt, 1854-1945, tysk botaniker, professor i botanik i Berlin. Haberlandt var en betydelig forsker inden for den såkaldt fysiologiske planteanatomi, der søger at påvise en sammenhæng mellem et organs anatomiske opbygning og fysiologiske funktion. Hans hovedværk er en samlet fremstilling af planteanatomien ud fra hans særlige synspunkt: Physiologische Pflanzenanatomie (1884).