Gothadepechen, skrivelse, der i 1861 blev afsendt fra byen Gotha af den britiske udenrigsminister Russell til den danske regering; heri hævdede han, at Fællesforfatningen af 1855 var ugyldig for Danmark og Slesvig. I Danmark blev Gothadepechen opfattet som "en ørefigen", mens den i Tyskland og i Holsten, hvor Helstatsforfatningen var sat ud af kraft, blev set som en anerkendelse af deres synspunkter mht. Helstatens forfatningsproblemer.