Gong Qinwang, 11.1.1833-30.5.1898, prins af Kina, sjette søn af kejser Daoguang, ledende statsmand under Qingdynastiet. Gong var Kinas hovedforhandler ved freden i Peking (Beijing) i 1860, da Kowloon ved Hongkong blev afstået til briterne. Han var en forholdsvis liberal kongfuzianer, der til en vis grad gik ind for, at Kina skulle tage ved lære af udlandet. I 1861 blev han rådgiver for enkekejserinde Cixi og ledede 1861-84 og 1894-98 det nydannede Zongli-yamen, som tog sig af Kinas relationer til udlandet.