Gnaeus Naevius, ca. 265-200 f.Kr., en af de ældste romerske digtere. Han deltog i 1. Puniske Krig (264-241 f.Kr.) og skrev om krigen i det episke digt Bellum Punicum. Digtet omhandler også Roms mytologiske forhistorie og har formentlig haft indflydelse på Vergils Æneide. Naevius skrev desuden komedier og tragedier om både græske og romerske emner (fabulae praetextae). Hans værker er kun overleveret i fragmenter.