Glomus, (lat. 'tot, klump, garnnøgle'), undseelig svamp; hører sammen med ret få nærtstående slægter til Glomeromycota. Slægterne i Glomeromycota danner alle arbuskulær mykorrhiza (se mykorrhiza). Denne meget vigtige mykorrhizatype findes hos over 80% af alle højere planter og er af stor betydning for planternes næringsstofoptagelse, bl.a. for optagelsen af fosfor. Glomus blev tidligere regnet som en koblingssvamp.